Leave Your Message
010203040506

Täze

Önümler
01

Takmynan Biz

Biziň kompaniýamyz, deriniň meselelerini çözmek üçin, aýallaryň derisine ýöriteleşýär, şöhraty üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

1999-njy ýylda döredilen Pekin Sincoheren S&T Development Co., Baş ofisi Hytaýyň Pekinde ýerleşýär. Şeýle hem, Germaniýada, ABŞ-da we Awstraliýada şahamçamyz bar, gözellik pudagynda baý tejribä eýe bolan lukmançylyk we estetiki enjamy ýokary tehnologiýaly öndüriji.
Professional gözleg we ösüş bölümi, zawod, halkara satuw bölümleri we daşary ýurt hyzmat merkezi, ýokary hilli gözellik enjamy bilen üpjün edýäris we bütin dünýäde hyzmatdan soň.

Köpräk oka

Biziňki

Önümler
Kuma şekilli beden konturly sellýulit aýyrmak enjamy Kuma şekilli beden konturly sellýulit aýyrmak enjamy
090
2021-03-03

Kuma şekilli beden konturly sellýulit ...

Kuma şekilli beden konturlaýjy enjam, radio ýygylygyny, infragyzyl ýagtylygy we wakuumy we mehaniki rolik massaageyny, bir enjamda dört tehnologiýany birleşdirýän ýagy azaltmak üçin sintetiki bejeriş ulgamydyr.

Energiýa bejerilen ýerleri gyzdyrýar, deriniň aşagyndaky ýag ýataklaryna ýetýär. Cellsag öýjükleri bejerginiň dowamynda bejerginiň dowamynda ereýär, ýagyň galyňlygyny azaltmak üçin.

Iki rulonly radio ýygylygy (RF) adipoz dokumasynyň üstünde işlemek üçin deriniň aşagyndaky 0,5-1,5 sm gatlagyna aralaşyp biler.

Infragyzyl ýagtylyk kollagen we elastik süýümleriň täzelenmegini çaltlaşdyrýan birleşdiriji dokumany gyzdyryp biler. Şeýle hem metabolizmi ösdürmek üçin gan aýlanyşyny we limfa aýlanyşyny gowulaşdyryp biler.

Düzülip bilinýän vakuum, maksatly meýdany iki rulonyň arasyndaky boşluga siňdirip biler, aslynda 2 elektrod. Bu bejergini takyk we täsirli edip biler.

Awtomatiki rolikler ýadawlygy we myşsa agyrysyny boşatmak üçin bejerilen ýeri massaage edýär. Tutuş proses ýyly we örän amatly.

Kuma şekilli beden konturlaýjy enjam, radio ýygylygyny, infragyzyl ýagtylygy we wakuumy we mehaniki rolik massaageyny, bir enjamda dört tehnologiýany birleşdirýän ýagy azaltmak üçin sintetiki bejeriş ulgamydyr.

Energiýa bejerilen ýerleri gyzdyrýar, deriniň aşagyndaky ýag ýataklaryna ýetýär. Cellsag öýjükleri bejerginiň dowamynda bejerginiň dowamynda ereýär, ýagyň galyňlygyny azaltmak üçin.

Iki rulonly radio ýygylygy (RF) adipoz dokumasynyň üstünde işlemek üçin deriniň aşagyndaky 0,5-1,5 sm gatlagyna aralaşyp biler.

Infragyzyl ýagtylyk kollagen we elastik süýümleriň täzelenmegini çaltlaşdyrýan birleşdiriji dokumany gyzdyryp biler. Şeýle hem metabolizmi ösdürmek üçin gan aýlanyşyny we limfa aýlanyşyny gowulaşdyryp biler.

Düzülip bilinýän vakuum, maksatly meýdany iki rulonyň arasyndaky boşluga siňdirip biler, aslynda 2 elektrod. Bu bejergini takyk we täsirli edip biler.

Awtomatiki rolikler ýadawlygy we myşsa agyrysyny boşatmak üçin bejerilen ýeri massaage edýär. Tutuş proses ýyly we örän amatly.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

shpe2

Goýmalar

 1. Kollageniň we deriniň çeýeliginiň gyjyndyrylmagy
 2. Limfa drenajyny ösdüriň
 3. Suwuklyklary we toksinleri azaltmak
 4. Adipoz dokumasynyň alyş-çalşyny gowulandyrmak
 5. Süýümli dokumanyň zolaklaryny döwüň
 6. Gan aýlanyşyny ýokarlandyrmak
 7. Düwürtik we muskul uçarlarynyň bölünişi
 8. Fatag ýataklarynyň töwereginde birleşdiriji dokuma zolaklarynyň ýitmegi
 9. Gan aýlanyşyny gowulandyrmak
 10. Adipoz dokumasyndan galyndy önümleriniň ýok edilmegine itergi berýän limfa drenajyny köpeltmek
 11. Infiltratlaryň azalmagy (ödemler)
 12. Dermisde we gipodermisde gan aýlanyşyny işjeňleşdirýär
 13. Adipoz dokumasynyň alyş-çalşyny ýokarlandyrýar (termoliz)
 14. Deriniň siňdirilmegini gowulandyrýar
 15. Dokumalary detoksifikasiýa edýär
 16. Dogry iýmitlenmek we ýokary suwuklyk sarp etmek bilen bilelikde çäreleriň ep-esli azalmagyna, sellýulitiň ep-esli ýitmegine we deriniň güýçlenmegine ýetýär.
6079107315be4

Üstünlikleri

 1. “Kuma Shape”, ulanyjylaryň köp islegini kanagatlandyryp bilýän bir enjamda sellýulit azaltmagyň we bedeniň emele gelmeginiň öňdebaryjy we köp tehnologiýalaryny birleşdirýär.
 2. Mikrokompýuter tarapyndan dolandyrylýan bölüm ulgam konsolyndan, iş interfeýsinden we bejeriş kellesinden durýar.
 3. Köp dilli interfeýs bar.
 4. Bedeniň dürli ýerleri üçin dürli ululykdaky bejergiler.
 5. Aňsat hyzmat etmek üçin aýrylýan bejeriş el bölekleri.
 6. Dürli zerurlyklar üçin iki reesim dizaýny (şekil re modeimi we tekiz re) im)

Aýratynlyklary

RF güýji 50W çenli
RF ýygylygy 10M Hz
Infragyzyl ýagtylyk güýji 20W çenli
IR spektri 700nm-2000nm
Ativearamaz basyş 0-0.07 MPa
Bejergi meýdanynyň ululygy (Beden): 50mm × 55mm

(Gol): 37mm × 23mm

Elektrik zerurlygy 230VAC 50Hz 400VA
Ölçegi (W × D × H) 454mm × 390mm × 1155mm
Agram 40kg

Bejerginiň täsiri

Şahadatnama we sergi

şahadatnama

Serviceewropa hyzmat merkezi

Europeanewropaly müşderiler üçin gowy müşderi hyzmatyny hödürlemek üçin Germaniýada ýerleşýän ofisimiz bar. Okuw, baryp görmek, başdan geçirmek, satuwdan soň hyzmat etmek hemmesi bar.

Europeanewropaly müşderiler üçin gowy müşderi hyzmatyny hödürlemek üçin Germaniýada ýerleşýän ofisimiz bar. Okuw, baryp görmek, başdan geçirmek, satuwdan soň hyzmat etmek hemmesi bar.

Size hytaý arzan bahasyndan gowy nemes ýerli hyzmatyny hödürläp bileris!

HTB1XmdEXorrK1RkSne1q6ArVVXaQ
sergi


has giňişleýin gör
01
Köpräk oka
iquiry_banner3vp

Giňişleýin global barlyk

Dünýädäki 80 ýurtda global pozisiýa

Sorag