Leave Your Message
Nd agag lazerli tatuirovka aýyrmak täsirli göçme maşyn hünärmeni

Saçlary aýyrmak we tatuirowka etmek

Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Nd agag lazerli tatuirovka aýyrmak täsirli göçme maşyn hünärmeni

Nd agag lazeri, dünýäde iň ösen bal ary lazer tehnologiýasyny ulanýan we gözellik bazarynda iň meşhur guraldyr. Lazeriň ýokary energiýa dessine emissiýasyny ulanyp, şöhlelenýän pigment bölejikleri derrew energiýany siňdirýär we bölünýär. Olaryň käbiri ownuk bölejiklere öwrülýär we çykarylýar. Olaryň käbiri adam makrofaglary bilen ýuwudylýar we pigmenti aýyrmak üçin limfa ulgamy arkaly çykarylýar. Adaty dokuma guralyň belli bir tolkun uzynlygynda az lazer ýagtylygyny siňdirýär we adaty dokumalara zyýan bermeýär, öýjük çarçuwasynyň bitewiligini saklaýar we hiç wagt yz galdyrmaýar. Bu başga bir ýerde deňeşdirip bolmaýan bejeriş howpsuzlygy. Iň uly derejede, müşderileriň bejergiden soňky kynçylyklardan ejir çekmejekdigini kepillendirýär

    Giriş Lazeriň ýokary energiýa dessine emissiýasyny ulanyp, göçme nd yag lazeri, şöhlelenýän pigment bölejikleri derrew energiýany siňdirýär we bölünýär. Olaryň käbiri ownuk bölejiklere öwrülýär we çykarylýar. Olaryň käbiri adam makrofaglary bilen ýuwudylýar we pigmenti aýyrmak üçin limfa ulgamy arkaly çykarylýar. Adaty dokuma guralyň belli bir tolkun uzynlygynda az lazer ýagtylygyny siňdirýär we adaty dokumalara zyýan bermeýär, öýjük çarçuwasynyň bitewiligini saklaýar we hiç wagt yz galdyrmaýar. Bu başga bir ýerde deňeşdirip bolmaýan bejeriş howpsuzlygy. Iň uly derejede müşderileriň bejergiden soňky kynçylyklardan ejir çekmejekdigini kepillendirýär. 532nm lazer: esasan käbir çuňňur derejeli pigment üçin. 755nm lazer: esasan derini aklamak üçin. 1064nm lazer: birneme pes pigment üçin. 1320nm lazer: başga bir at "Gara ýüz gurjagy", esasan arassa gözenekler, aklamak, derini ýaşartmak üçin. Uglerodyň gabygyny çalmak Düwürtikli pigmenti aýyryň Tatuirovkany aýyryň Derini ýaşardyjy Derini ýaşartmak Hemişelik makiýa upy aýyrmak Önümiň artykmaçlyklary 1, Daş görnüşi: üýtgeşik görnüş dizaýny, OEM ODM-i garşy alyň. 2, Tolkun uzynlygy: 532nm, 755nm, 1064nm we 1320nm 4 dürli tolkun uzynlygy saýlamak, dürli funksiýa ýetmek. 3, Garnituralar bukjasy: dürli iş başlygy üçin has ýokary hilli aýratyn paket. 4, Maşyn bukjasy: ýük daşaýarka maşyny goramak üçin içindäki merjen pagta bilen uçuş gabyny ulanyň. 5, Ekran we dil: 8 dýuým reňkli sensor ekrany. Tehniki parametrleriň lazer görnüşi: ND: YAG gaty lazer lazer tolkun uzynlygy : 1064nm 、 532nm 、 755nm Iş ýygylygy : 1-10Hz (sazlap bolýan) impuls giňligi : 6ns ekran : 10,4 dýuým hakyky reňkli sensor ekrany Gabyk materialy: ABS plastmassa + metal Imput Power Power : 1200W Dil : Iňlis üpjünçiligi naprýa .eniýesi : AC220V ; AC110V (omöriteleşdirilen) Bejergi effekti sertifikaty we sergi Europeanewropa hyzmat merkezi, Europeanewropaly müşderiler üçin gowy müşderi hyzmatyny hödürlemek üçin Germaniýada ýerleşýän ofisimiz bar. Okuw, baryp görmek, başdan geçirmek, satuwdan soň hyzmat etmek hemmesi bar. Europeanewropaly müşderiler üçin gowy müşderi hyzmatyny hödürlemek üçin Germaniýada ýerleşýän ofisimiz bar. Okuw, baryp görmek, başdan geçirmek, satuwdan soň hyzmat etmek hemmesi bar. Size hytaý arzan bahasyndan gowy nemes ýerli hyzmatyny hödürläp bileris!